MUDr. Peter Strhák
Babuškova 2, 821 03 Bratislava
Telefón
+421-948 977 800
E-mail:
sestra@medicalcare.sk

Telefonické konzultácie

Telefonická konzultácia je určená len zazmluvneným pacientom a bude Vám poskytnutá do 48hod v čase ordinačných hodín. Pozor – nie počas neprítomnosti / dovolenka, pracovné voľno,…/